Mest relevante sider:

Rådgivningstjenester

Hjelp fra en av våre rådgivere vil gjøre det lettere for deg å ta forsvarlige og trygge avgjørelser. Med vår erfaring og kompetanse kan du stole på at vi har kontroll.

Vi tilbyr:

  • Juridisk bistand / advokatbistand
  • Økonomisk rådgivning
  • Styresekretær tjeneste
  • Personaladministrasjon
  •  

Juridisk- og advokatbistand

§  Vestbo yter juridisk bistand og advokatbistand overfor boligselskaper vi forvalter. Vi har god juridisk kompetanse innen de rettsområder som et boligselskap normalt kommer i kontakt med i den løpende driften. Våre jurister/advokater kan bistå med betenkninger om konkrete juridiske spørsmål, oppfølging av saker/tvister på vegne av boligselskapet, og opptre som prosessfullmektig i saker for domstolene. Våre jurister har også god kompetanse innen utenrettslig megling og konfliktløsning.


Styresekretær for boligselskaper

§  Vestbo tilbyr styresekretærtjeneste til alle boligselskap vi er forretningsfører for. Styresekretæren utfører oppgaver i styrene som ligger utenfor de oppgavene vi har påtatt oss i henhold til forretningsføreravtalen. I korthet går denne tilleggstjenesten ut på at styret engasjerer Vestbo til å utføre konkrete oppgaver i relasjon til styre/styremøter. LINK TIL PRODUKTARK STYRESEK

Interessert? Ta kontakt