Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Stotteordninger

Vi har ulike støtteordninger til boligselskaper, idrettslag og foreninger som er lokalisert i boområder der Vestbo er representert.

For nærmere informasjon kontakt Morten Jakobsen på telefon 959 83 513 eller epost morten.jakobsen@vestbo.no