Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Teknisk raadgivning

Tekniske rådgivningstjenester

Vestbo har meget god erfaring med små og store vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter og har opparbeidet erfaring og kompetanse som er svært nyttig for boligselskapene.

Med Vestbo på laget får dere en trygg og profesjonell medspiller som har boligselskapets interesser for øye. 

Vi kan også tilby Vedlikeholdsplan og HMS Bevar slik at boligselskapet kan gjennomføre planmessig vedlikehold over tid, og ivareta kravene som ligger i internkontrollforskriften.

 Som en del av det skadeforebyggende arbeidet i boligselskapet kan vi også bistå med å gjennomføre brannøvelser.